Inne

Symulacje menedżerskie na spotkania firmowe

Data dodania: 13-04-2018

Problemy pojawiające się w różnych obszarach swojego życia, to rzecz powszechna w naszym życiu. Różni ludzie będą sobie różnie radziły z próbami ich rozwiązania, części pójdzie to wszystko szybko, a u innych znacznie wolniej. Sporo różnych technik pozwala na to, żeby nauczyć się inaczej podchodzić do tych problemów, a dodatkowo znajdować w skuteczny sposób rozwiązania mogące pomóc.

Jedna z takich technik to gry strategiczne ( tutaj: http://www.symulacje.edu.pl ), opierającej się na koncentracji na istocie ludzkiej i jej chęciach tworzenia nowych, lepszych rzeczy. Wykorzystanie w odpowiedni sposób symulacji menedżerskich pozwoli na dojście do pomysłów wyróżniających się innowacyjnym podejściem. Technikę, która jest prezentowana można wykorzystywać w różnych dziedzinach biznesu, przykładowo często zaczyna po niego sięgać HR.

W oparciu o dostępne statystyki około trzy czwarte managerów i kadry zarządzającej uznaje symulacje menedżerskie za element o dużym znaczeniu w organizacjach, w których są zatrudnieni. Poza tym, w podmiotach, w jakich dużą wagę się przykłada do zarządzania ludzkimi zasobami, ta właśnie metoda jest stosowana znacznie częściej. Umożliwia to między innymi, aby spojrzeć z innej perspektywy na pracowników i kandydatów, a co się z tym wiąże wybierać najlepszych.

Najważniejszym elementem jeśli chodzi o technikę gry menedżerskiej jest dokładne określenie rozwiązywanego problemu, wtedy duża część sukcesu będzie załatwiona. Pierwsza kwestia, o którą należy zapytać, z jakiego powodu zmiana jest wymagana, a w drugim kroku co w danym obszarze może zostać zmienione. Żeby to pytanie zadać, konieczny będzie zespół doświadczonych ekspertów, najlepiej z różnych działów i o różnych kompetencjach.

Metoda, która tu jest pokazywana to w pierwszej kolejności wspólna praca, z tego też powodu stworzona grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu do rozwiązania. Należy też poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć na temat poruszanego rozwiązania. Różni ludzie mogą w zupełnie inny sposób widzieć poszczególne elementy całości, a co będzie z tym później związane mieć później inne pomysły.

Wiedząc już, co jest źródłem problemów i jaki jest cel, do którego się dąży, trzeba zająć się klientem. Przy prowadzeniu rekrutacji zapewne to będzie to aplikujący kandydat. Zadaniem zespołu będzie analiza jego potrzeb i oczekiwań, a w dalszej kolejności później pełna charakterystyka. Ostatni krok gry biznesowej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i decyzja o wybraniu wśród wielu rozwiązań tego najlepszego.